logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings ปีงบประมาณ 2566

(7 ก.ย. 2565)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 ก.ย. 2565)

ประกาศประกวดราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 ก.ย. 2565)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖

(6 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตและบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โดยรอบ โดยวิธีคัดเลือก

(6 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล IMD World Competitiveness Package 2022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ เช่าห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ และจอทีวีสำหรับจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(5 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง รวมทั้งกำจัดหนูฯ ประจำปีงบประมาณ 2566

(5 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (บพ.)

(5 ก.ย. 2565)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(5 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดและป้องกันปลวกและแมลง สพน. โดยวิธีเฉพาะเจาจง

(5 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตัดหญ้าสนามและตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน สพน. โดยวิธีเฉพาะเจาจง

(5 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างพิมพ์รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวข้าราชการของเจ้าหน้าที่ สศช.

(2 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!