logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศสอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV IP Camera) จำนวน 30 กล้อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan) จำนวน 15 ชุด พร้อมติดตั้ง

(9 ธ.ค. 2557)

ประกาศราคากลางการซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV IP Camera) จำนวน 30 กล้อง และเครื่องสแกนลายนิ้วมือ(Finger Scan) จำนวน 15 ชุด พร้อมติดตั้ง

(9 ธ.ค. 2557)

ประกาศราคากลางการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2557 ของ สศช.

(9 ธ.ค. 2557)

ประกาศประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(9 ธ.ค. 2557)

ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเมืองในพื้นที่ภาคกลาง

(12 พ.ย. 2557)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 2 รายการ

(11 พ.ย. 2557)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(11 พ.ย. 2557)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2558

(11 พ.ย. 2557)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสุะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจแล

(11 พ.ย. 2557)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

(11 พ.ย. 2557)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาต้นแบบของการบูรณาการระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

(11 พ.ย. 2557)

ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการขยายผลการจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะที่ 2)

(11 พ.ย. 2557)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบจ้างพิมพ์หนังสือรวมการบรรยาย การอภิปรายปาฐกถาและบทสัมภาษณ์ของ สศช.

(30 ก.ย. 2557)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

(29 ก.ย. 2557)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 12 คัน และรถยนต์โดยสาร(รถตู้) ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV จำนวน 1 คัน

(29 ก.ย. 2557)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2557 ของ สศช.

(25 ก.ย. 2557)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

(25 ก.ย. 2557)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการ บรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง

(24 ก.ย. 2557)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการ บรรจุ หีบห่อ ขนย้าย รื้อถอน จัดเก็บ และการแกะหีบห่อเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ และการติดตั้ง

(23 ก.ย. 2557)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่องด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(19 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 [187] 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!