logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ระดับภาค

(18 เม.ย. 2559)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น โครงการพัฒนาระบบ NESDB CLOUD

(1 เม.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง โครงการการศึกษาและประมวลผลสต็อกทุนและค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรแบบดัชนีปริมาณลูกโซ่ของประเทศอนุกรม 2536-2558

(28 มี.ค. 2559)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา

(25 มี.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลางโครงการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรบนเครือข่าย (Central Log)

(18 มี.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน(SSL VPN) ปีงบประมาณ 2559

(17 มี.ค. 2559)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง

(17 มี.ค. 2559)

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติ การมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่น ตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช

(14 มี.ค. 2559)

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(11 มี.ค. 2559)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(3 มี.ค. 2559)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(3 มี.ค. 2559)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ก.พ. 2559)

ประกาศราคากลาง การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ก.พ. 2559)

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารวารสารเศรษฐกิจและสังคมปีงบประมาณ 2559

(24 ก.พ. 2559)

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(24 ก.พ. 2559)

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559

(23 ก.พ. 2559)

ประกาศ ราคากลางโครงการ พัฒนาระบบ NESDB Cloud

(16 ก.พ. 2559)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(11 ก.พ. 2559)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง

(11 ก.พ. 2559)

ประกาศ รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(1 ก.พ. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 [186] 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!