logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างบูรณะซ่อมแซมอาคารสุริยานุวัตร โดยวิธีคัดเลือก

(25 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปประชุมหารือการปฏิบัติงานของวุฒิอาสา               &nbs

(23 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เล่มเอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20 พ.ค. 2565)

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจ้างติดผ้าระบายสำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และของทุกปี โดยวิธีเฉพ

(19 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนภาพห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อย ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม

(17 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายทอดสดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  รายงานขออนุมัติจ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ Projector สำหรับใช้งานในห้องประชุม ลศช. (อาคาร 3 ชั้น 3)

(17 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 พ.ค. 2565)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 

(11 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก

(11 พ.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 พ.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!