no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

การฝึกอบรมทางวิชาการด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5 (ภาคเหนือ) ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  

(20 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

ทุกภาคส่วนร่วม "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก 

(18 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

(18 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมระดมความเห็นพัฒนาเมืองท่องเที่ยวชายแดน (เบตง) และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยว 

(13 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดอบรมการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 

(13 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 และร่วมกิจกรรมจิตอาสา

(12 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ - ยูนิเซฟ เผยเด็ก 1 ใน 5 คน ประเทศไทยกำลังเผชิญความยากจนหลากหลายมิติ

(11 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเศรษฐมิติ  

(11 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

 ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมหารือเพื่อเร่งผลักดันการพัฒนาทุนมนุษย์

(10 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 4 เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 

(10 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนโนนท่อนวิทยา ร่วมกับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. 

(5 ก.ย. 2562)
อ่าน 1008 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหลักเชิงพื้นที่ภาคเหนือ

(4 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดประชุมประจำปี 2562 "พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก 18 ก.ย. นี้

(4 ก.ย. 2562)
อ่าน 2624 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนกรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(4 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคใต้พัฒนาประเทศ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

(3 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2562

(2 ก.ย. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. และ AMRO หารือนโยบายและทิศทางการบริหารจัดการงบประมาณและแนวโน้มเศรษฐกิจไทย

(30 ส.ค. 2562)
อ่าน 833 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

(23 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. เตรียมจัดประชุมประจำปี 2562  พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก

(22 ส.ค. 2562)
not insert alt on tag images

สศช. ระดมความเห็นการพัฒนายกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

(21 ส.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!