logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2559

(11 พ.ย. 2558)

ประกาศ ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด: กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง

(11 พ.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง การซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมลิฟท์โดยสาร จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีตกลงราคา

(16 ต.ค. 2558)

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ(ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจังหวัดนนทบุรี

(29 ก.ย. 2558)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(29 ก.ย. 2558)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 21 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ก.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตวีดิทัศน์ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

(29 ก.ย. 2558)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(15 ก.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ปีงบประมาณ 2559

(15 ก.ย. 2558)

ประกาศจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(15 ก.ย. 2558)

ประกาศจ้างเหมาเดินสาย Fiber opticเชื่อมโยงจากห้อง Data center ไปยังอาคาร 2 และ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(15 ก.ย. 2558)

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางของ สศช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)

(9 ก.ย. 2558)

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 21 เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e - bidding)

(9 ก.ย. 2558)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ(ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง )

(8 ก.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง การจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

(8 ก.ย. 2558)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑

(8 ก.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง การเช่าเครื่องอุุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมประจำปี 2558 ของ สศช.

(8 ก.ย. 2558)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมประจำปี 2558 ของ สศช.

(8 ก.ย. 2558)

ประกาศราคากลาง การเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(7 ก.ย. 2558)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปี 2559

(7 ก.ย. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 [178] 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!