logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศ ขยายระยะเวลารับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2559

(23 ก.พ. 2559)

ประกาศ ราคากลางโครงการ พัฒนาระบบ NESDB Cloud

(16 ก.พ. 2559)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(11 ก.พ. 2559)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ พร้อมติดตั้ง

(11 ก.พ. 2559)

ประกาศ รับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(1 ก.พ. 2559)

ราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จอดรถสพต. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน

(29 ม.ค. 2559)

สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จอดรถสพต. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ

(29 ม.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือ"สภาพัฒน์กับการพัฒนาประเทศ

(29 ม.ค. 2559)

ประกาศราคากลางโครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการ พัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่ จังหวัดชุมพร - สุราษฎร์ธานีฯ

(28 ม.ค. 2559)

สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จอดรถสพต. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โดยรอบสำนักงาน

(28 ม.ค. 2559)

ราคากลาง สอบราคาจ้างก่อสร้างสถานที่จอดรถสพต. และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงาน

(28 ม.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลางโครงการ การจัดซื้อข้อมูล CEIC Global Database/ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(27 ม.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลางโครงการ การจัดจ้างพิมพ์เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สามปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ

(27 ม.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด / สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(27 ม.ค. 2559)

การปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมอาคาร ๑ และอาคาร ๕ / สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(27 ม.ค. 2559)

ประกาศ ราคากลางโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาล

(20 ม.ค. 2559)

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(19 ม.ค. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมิน ผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ

(19 ม.ค. 2559)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(19 ม.ค. 2559)

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14 ม.ค. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!