logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางการซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีสอบราคา

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำซีดีหนังสือ  ศาสตร์กษัตริย์ โดยวิธีสอบราคา

(18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำซีดีหนังสือ  ศาสตร์กษัตริย์ (18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีสอบราคา

(18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 (18 ส.ค. 2560)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงช่องเกล็ดระบายอากาศบริเวณทางเดินรอบอาคาร 1 2 และ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(18 ส.ค. 2560)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง

(15 ส.ค. 2560)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4 และอาคารจอดรถยนต์ พร้อมติดตั้ง 

(15 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง

(15 ส.ค. 2560)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(15 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล

(15 ส.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล (15 ส.ค. 2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงช่องเกล็ดระบายอากาศบริเวณทางเดินรอบอาคาร 1 2 และ 6

(11 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2561

(11 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 [176] 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!