logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ร่างขอบเขตของงาน ( TOR )โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพเครื่องพิมพ์ และโปรแกรมลิขสิทธิ์ปีงบประมาณ 2551

(21 ต.ค. 2551)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ"พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ"

(16 ต.ค. 2551)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(8 ต.ค. 2551)

สอบราคาซื้อผนังกั้นห้องสำเร็จรูป

(8 ต.ค. 2551)

เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (TOR ) โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง จำนวน1 คัน ปีงบประมาณ 2551

(8 ต.ค. 2551)

สอบราคาจ้างก่อสร้างป้าย คสล. อาคารที่ทำการ สศช. จัหวัดนนทบุรี

(8 ต.ค. 2551)

สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ ( 17 กันยายน 2551 )

(8 ต.ค. 2551)

ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ครั้งที่ 2

(17 ก.ย. 2551)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์เครื่องฉายและเครื่องเสียงสำหรับ ใช้ปฏิบัติงาน ณ อาคารหอประชุม สศช. จ.นนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

(17 ก.ย. 2551)

ยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 2551

(11 ก.ย. 2551)

สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือนกรกฏาคม 2551 (8 สิงหาคม 2551)

(5 ก.ย. 2551)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องฉายและเครื่องเสียง สำหรับใช้ปฏิบัติงาน ณ อาคารหอประชุม สศช. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

(5 ก.ย. 2551)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ ( 28 สิงหาคม 2551 )

(5 ก.ย. 2551)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (4 สิงหาคม 2551)

(29 ส.ค. 2551)

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 2 ชั้น 6 (ห้องฝึกอบรม) อาคาร 4 ชั้น 4,5 (สบป.) และอาคาร 1 ชั้น 5 (สปผ.)

(29 ส.ค. 2551)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา การจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องฉายและเครื่องเสียงสำหรับใช้ปฏิบัติงาน ณ อาคารหอประชุม สศช. จังหวัดนนทบุรี

(29 ส.ค. 2551)

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ

(29 ส.ค. 2551)

ร่าง TOR ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(13 ส.ค. 2551)

ร่าง TOR ประกวดราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ

(13 ส.ค. 2551)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (25 กรกฏาคม 2551)

(13 ส.ค. 2551)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 [175] 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!