logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

สอบราคาจ้างผลิตวีดีทัศน์ ในหัวข้อ "วิสัยทัศน์ประเทศไทย...สู่ปี 2570"

(15 ก.ค. 2551)

สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน พฤษภาคม 2551

(15 ก.ค. 2551)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสาร มี 3 ไฟล์)

(15 ก.ค. 2551)

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(17 มิ.ย. 2551)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังค

(11 มิ.ย. 2551)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ปีงบประมาณ 2551 นำลงเว็ปไซด์ครั้งที่

(11 มิ.ย. 2551)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 9/2551 การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งของสำนักพัฒนาพื้นที่ (สพท.) และสำน

(8 พ.ค. 2551)

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของ สำนักพัฒนาพื้นที่(สพท.) และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) เลขที่ 9/2551

(8 พ.ค. 2551)

สอบราคาซื้อไมโครโฟนชุดประชุมชนิดวง จำนวน 2 ชุด และกล้องบันทึกภาพชนิดโดม จำนวน 2 เครื่อง

(8 พ.ค. 2551)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 11-2551

(8 พ.ค. 2551)

นิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงาน ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2551 วันที่ 1- 2 เมษายน 2551 ณ อาคาร 9 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุ

(8 พ.ค. 2551)

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้าน

(8 พ.ค. 2551)

สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างด 80 แกรม ขนาด A4

(8 พ.ค. 2551)

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ของ สำนักพัฒนาพื้นที่(สพท.) และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) เลข

(8 พ.ค. 2551)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ปีงบประมาณ 2551 (เอกสารมี 3 File)

(8 พ.ค. 2551)

ลงนามถวายพระพรในเว็ปไซต์

(11 มี.ค. 2551)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม

(11 มี.ค. 2551)

ขายทอดตลาดรถยนต์ที่ไม่ใช้ราชการ

(11 มี.ค. 2551)

การจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งของสำนักพัฒนาพื้นที่ (สพท.)และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) ปีงบประมาณ 2550

(11 มี.ค. 2551)

สรุปผลการสอบราคา/ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือนมกราคม 2551

(11 มี.ค. 2551)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 [172] 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!