logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14

(31 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series)

(30 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ม.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(29 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

(29 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะซื้ออุปกรณ์ซ่อมลิฟท์

(26 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟท์ อาคาร 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 ของ สศช.

(26 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series)

(25 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจำลองการจัดทำข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย

(25 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO Conference พร้อมติดตั้งระบบสำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(25 ม.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(25 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตข้อสอบในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ

(23 ม.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series)

(23 ม.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(19 ม.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ

(18 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 [170] 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!