logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2560  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษ และเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า

(26 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำตรายาง

(26 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 มี.ค. 2561)

ประกาศเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพิมพ์เอกสารแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และบทสรุปภาพรวมการปฏิรูปประเทศ

(23 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่และภาพรวม ปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเวทีหารือระดับสูงของหน่วยงาน วางแผนระดับประเทศในสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มี.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพก. สพอ. และ สพต.) จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 5 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 [167] 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!