logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเข้าเล่มกระดูกงูไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาบัญชีภาคสถาบันครัวเรือนตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12: ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 5

(29 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(29 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และบทสรุปภาพรวมการปฏิรูปประเทศ

(29 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำทางเชื่อมอาคารจอดรถยนต์

(29 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 5 (ห้อง ผอ.สทว.เดิม เป็นห้องผู้บริหาร)

(29 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2561

(28 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บกุญแจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/เช่า วัสดุอุปกรณ์ ดอกไม้ และอาหาร ในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ครบรอบปีที่ 68 ประจำปี 2561

(27 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมตั้งพื้นที่ 18 นิ้ว) 

(27 มี.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างพิมพ์เอกสารแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(27 มี.ค. 2561)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์เอกสารแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(27 มี.ค. 2561)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน และบทสรุปภาพรวมการปฏิรูปประเทศ 

(27 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 [165] 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!