logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลางในการสอบราคาเช่า อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช.

(3 ก.ย. 2556)

ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ในการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ

(3 ก.ย. 2556)

ประกาศราคากลางในการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดรวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

(3 ก.ย. 2556)

ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 19 เครื่อง

(3 ก.ย. 2556)

ประกาศราคากลางในการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 19 เครื่อง

(3 ก.ย. 2556)

สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสง และการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet corporate Users)

(22 ส.ค. 2556)

สอบราคาจ้างเดินสาย Fiber Optic เชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างห้อง Data Center กับอาคาร 5

(22 ส.ค. 2556)

สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารเชื่อมโยงระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ส่วนกลาง กับ สำนักเศ

(22 ส.ค. 2556)

สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร ที่ทำการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร จังหวัดนนทบุรี

(22 ส.ค. 2556)

สอบราคาเช่าเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช.

(22 ส.ค. 2556)

สอบราคาจ้างพิมพ์เอกสารและจัดทำ CD ประกอบการประชุมประจำปี 2556 ของ สศช.

(7 ส.ค. 2556)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(17 ก.ค. 2556)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่อง ปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

(17 ก.ค. 2556)

เผยแพร่ร่าง TOR และร่างเอกสารการประกวด ราคา ในการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟ และระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั

(4 เม.ย. 2556)

สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว

(4 เม.ย. 2556)

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมอาคาร 5 จำนวน 5 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล

(4 เม.ย. 2556)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง

(4 มี.ค. 2556)

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ และครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเ

(4 มี.ค. 2556)

ขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างปรับปรุงระบบไฟและระบบเครื่องปรับอากาศห้อง Data Center

(26 ก.พ. 2556)

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์สำรองข้อมูล สศช. (Backup Data Center of NESDB)ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี บริ

(26 ก.พ. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!