logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร

(9 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำม่านม้วน และสติ๊กเกอร์ฝ้า พร้อมติดตั้ง อาคาร 2 ชั้น 5 โอยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

(6 มี.ค. 2561)

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(6 มี.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(6 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารบ้านและสวน วารสาร National Geographic วารสาร Secret และวารสารชีวจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดอุปกรณ์เครื่องแปลภาษา ระบบไร้สาย พร้อมบุคลากรด้านเทคนิค สำหรับการประชุมสัมมนา 25 ปี แผนงาน GMS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มี.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพก. สพก. และ สพต.) จำนวน 3 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(28 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแผนการปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติโดยวิธีคัดเลือก

(27 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนชุดกุญแจ ซ่อมบานหน้าต่างกระจก และซ่อมประตูกระจก

(26 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไส้กรองน้ำดื่ม

(26 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ลิฟต์ อาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สพก.

(26 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มสรุปร่างแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๑ ด้าน เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.พ. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!