logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาทำรั้วด้านหลังอาคาร 2 และทำหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร 5 และอาคาร 6 ชั้น 3 โดยวิธีตกลงราคา

(8 มี.ค. 2560)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อลิขสิทธิ์เครื่องโทรศัพท์ IP Phone

(7 มี.ค. 2560)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร 2 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 มี.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคาร 2 ชั้น 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 มี.ค. 2560)

ประกาศราคากลาง การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 มี.ค. 2560)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 มี.ค. 2560)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(3 มี.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(3 มี.ค. 2560)

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว

(28 ก.พ. 2560)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(28 ก.พ. 2560)

ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(28 ก.พ. 2560)

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)

(28 ก.พ. 2560)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาดำเนินโครงการปรับปรุงโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) โดยวิธีสอบราคา

(28 ก.พ. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

(27 ก.พ. 2560)

ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

(27 ก.พ. 2560)

ประกาศราคากลางซื้อลิขสิทธิ์เครื่องโทรศัพท์ IP Phone 

(8 ก.พ. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อลิขสิทธิ์เครื่องโทรศัพท์ IP Phone

(8 ก.พ. 2560)

ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(31 ม.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานซื้อข้อมูล CEIC Global Database

(30 ม.ค. 2560)

ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสำนักงาน 

(26 ม.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 [163] 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!