logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดนครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(7 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 พ.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบัญชีภาคสถาบันครัวเรือนตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 โดยวิธีคัดเลือก

(7 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 พ.ค. 2561)

ประกาศราคากลางการจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Enhancing Strategic Thinking Capabilities

(2 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤษภาคม 2561

(1 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล (Data Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 เม.ย. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Enhancing Strategic Thinking Capabilities ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(26 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม โดยวิธีคัดเลือก

(25 เม.ย. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 [158] 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!