logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ 4/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 มิ.ย. 2561)

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี โดยวิธีคัดเลือก

(7 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งถังดักไขมัน

(6 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 5 และอาคาร 6

(6 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องโทรสาร

(1 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ - สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร

(31 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(30 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(28 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารและเข้าเล่มประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(28 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน สพข. จำนวน 1  รายการ

(28 พ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารจากเอกชนเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ระยะที่สอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 พ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 [155] 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!