logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องกระดาษใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ชาติ

(14 ก.พ. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(13 ก.พ. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(13 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ก.พ. 2561)

ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 32 รายการ

(9 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขนย้ายครุภัณฑ์และเอกสาร

(8 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงานและเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำ Backdrop แกงการู  วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2579 เพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ก.พ. 2561)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583

(6 ก.พ. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม

(6 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

(2 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อ/จ้าง/เช่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2561

(1 ก.พ. 2561)

ประกาศผู้ชนะพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14

(31 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 14 เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series)

(30 ม.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ม.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการปรับปรุงการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2583 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(29 ม.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 [153] 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!