logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 เม.ย. 2561)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(9 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561

(9 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (สพก. สพอ. และ สพต.) จำนวน 3 คัน

(5 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมโช๊คอัพประตู จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานภารกิจการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ และร่างแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคงทนสำหรับใช้งานห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร ๒ ชั้น ๕ พร้อมติดตั้ง  วิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเข้าเล่มกระดูกงูไฟฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาบัญชีภาคสถาบันครัวเรือนตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาธุรกรรมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลสถิติภาคและจังหวัดด้านการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก วิธีเฉพาะเจาะจง

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12: ประเมินผลแผนฯ 12 ในช่วงปีแรกฯ เป็นกรณีศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(30 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนสายเมนไฟฟ้า อาคาร 2 ชั้น 5

(29 มี.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์เอกสารแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(29 มี.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 [149] 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!