logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน การสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน ๖ อัตรา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

(22 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย

(22 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (เพิ่มเติม)

(20 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลางและสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยวิธีกรณีพิเศษ

(20 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางการเช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate User) ประจำปีงบประมาณ 2560

(20 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์เอกสารเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยวิธีตกลงราคา

(20 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง การซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ

(16 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทยปี 2553

(16 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการรถพร้อมพนักงานเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมประชุมตามแผนงาน IMT-GT โดยวิธีพิเศษ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

(14 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ 

(8 ก.ย. 2559)

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ

(8 ก.ย. 2559)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(8 ก.ย. 2559)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2560

(8 ก.ย. 2559)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม กล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิดโดม และไมโครโฟนแบบวง พร้อมติดตั้ง

(8 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างพิมพ์หนังสือรวมภาพวาดจากการประกวดภาพวาดหัวข้อ  ประเทศไทยในฝัน ภายใต้โครงการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช.

(7 ก.ย. 2559)

ประกาศและเอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 6 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560

(7 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 6 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2560

(7 ก.ย. 2559)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

(6 ก.ย. 2559)

ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559

(6 ก.ย. 2559)

ร่างประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(2 ก.ย. 2559)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 [147] 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!