logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –

(29 ส.ค. 2561)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกจวัดความดันของถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ ๒๐ ปี

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการขับเคลื่อนการใช้คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis: RIA) ไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องถ่ายภาพและแฟลชกล้องถ่ายภาพ

(27 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ส.ค. 2561)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร จำนวน ๓ คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเก้าอี้นวมภายในอาคารสุริยานุวัตร

(27 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 [147] 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!