logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์

(23 ก.ค. 2561)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล Real Estate Index

(23 ก.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าโครงการจ้างออกแบบอาคาร 4 และพื้นที่ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(23 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติไทย ธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร. และวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 4/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 7/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรมฯ

(18 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม  เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2561  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเกย์วัดความดันถังดับเพลิงสำนักงานฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซ NGV  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อรถเข็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา      จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสำรวจพื้นที่เศรษฐกิจส่วนต่อขยาย ณ จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย-บึงกาฬ-มุกดาหาร-นครพนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 [141] 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!