logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) นางสาวธนวันต์ หงส์พันธุ์ 

(3 ต.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) นางสาวเมล์วิกา คำถวาย

(3 ต.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) และระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า(TPMAP) นางสาวนารีรัตน์ สืบศรี

(3 ต.ค. 2565)

สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนกันยายน 2565 ปีงบประมาณ 2565

(30 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุสำนักงาน และวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร ๕ และอาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(30 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสวิตช์กระตุกพร้อมติดตั้ง อาคาร ๕ และ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดอุทัยธานี  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ  เช่าห้องประชุม สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการขับเคลื่อน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมุดหมายที่ ๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการซื้อสิทธิ์ในการใช้แอปพลิเคชัน line official account ปี 2566 

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลางและสำนักงานภาคฯ

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เล่มเอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ ๑๖ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพต. ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก มด แมลง รวมทั้งกำจัดหนู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

ประกาศ สพน. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!