logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (กพข.)

(19 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ภายใต้หลักการ  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม(BCG Model) ณ จังหวัดระยอง และตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปจัดประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ค. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตและบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โดยรอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(12 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจ้างประดับผ้าระบาย สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และของทุกปีฯ

(8 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (บค.)

(8 ก.ค. 2565)

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตและบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โดยรอบ โดยวิธีคัดเลือก

(8 ก.ค. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการถ่ายโอนฐานข้อมูลระบบบัญชีประชาชาติของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(8 ก.ค. 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) ของ สพน.

(8 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร (ชุดม่านแสงประตูลิฟต์) อาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับลงพื้นที่ศึกษาและติดตามการดำเนินงานด้านเกษตรภายใต้โครงการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งฯ

(6 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานเพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มแช่ไดโว่ (Submersible Pump) พร้อมติดตั้ง บริเวณสระน้ำด้านหน้าอาคารสุริยานุวัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!