logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ส.ค. 2561)

โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(21 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง การประกวดราคาเช่ารถโดยสาร จำนวน ๓ คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการ Web Line ชื่อกลุ่มไลน์ NESDB Official News โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่

(20 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง

(20 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ส.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(17 ส.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่ารถโดยสาร จำนวน 3 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน

(17 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ส.ค. 2561)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(15 ส.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการฯ จำนวน 3 คัน

(15 ส.ค. 2561)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(14 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

(14 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 [137] 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!