logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒&nbs

(2 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถวายสักการะ ดอกไม้ หนังสือเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมการฝึกอบรมรู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ครั้งที่ 4 เรื่อง  ฟังเทศน์ ฟังธรรม ในวันพระ และเป็นเครื่องถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเ

(1 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ เพื่อเปลี่ยนในห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครภัณฑ์สำนักงาน

(1 พ.ย. 2561)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนตุลาคม 2561

(31 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ต.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)  มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(31 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ต.ค. 2561)

ประกาศราคากลางโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

(26 ต.ค. 2561)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI เพื่อการเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

(25 ต.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัยในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส

(25 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ มีตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารภาษาอังกฤษ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับแผนที่ความคิด (Mind Map) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมห้องหมวดรถยนต์

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย่้ายครุภัณฑ์สำนักงานและเอกสาร

(19 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!