logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางในการจ้างทำแฟ้มเจาะช่องหน้าต่าง สีฟ้าและสีเขียว สำหรับเข้าคลังพัสดุ

(21 ส.ค. 2560)

ประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) อาคาร 1-4

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติในพื้นที่ระดับหมู่บ้านและชุมชน

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง

(21 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 5 ห้องผู้บริหาร

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® เพื่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ VDO พร้อมติดตั้งระบบ สำหรับ สพก. สพอ. และ สพต. จำนวน 3 ชุด

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลางการซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีสอบราคา

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 52 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม

(18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำซีดีหนังสือ  ศาสตร์กษัตริย์ โดยวิธีสอบราคา

(18 ส.ค. 2560)
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำซีดีหนังสือ  ศาสตร์กษัตริย์ (18 ส.ค. 2560)

ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช. จำนวน 8 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีสอบราคา

(18 ส.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 [136] 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!