logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างงานนิทรรศการในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน "การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า (Thai Poverty Map and&n

(17 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ อาคาร 6 ชั้น 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่อง IP Phone พร้อมลิขสิทธิ์ จำนวน 50 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

(13 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี - ขาวดำ

(13 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง สำหรับรองเลขาธิการฯ จำนวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก

(12 ธ.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(12 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2561 ของ สศช.

(11 ธ.ค. 2561)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายปัจจุบันสู่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(11 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561 - 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อประธานกรรมการ และชื่อ - สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร 

(7 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ สพท.

(6 ธ.ค. 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดพิมพ์ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมฝ้าเพดาน

(6 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ธ.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!