no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สภาพัฒน์เผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2563

(16 พ.ย. 2563)
not insert alt on tag images

กลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงในโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤธิ์สูง รุ่นที่ 15 ศึกษาดูงาน สศช.

(16 พ.ย. 2563)
อ่าน 1156 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(13 พ.ย. 2563)
not insert alt on tag images

สศช. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สู่การวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(13 พ.ย. 2563)
not insert alt on tag images

สศช. ต้อนรับคณะอาจารย์จากวิทยาลัยการทัพบก เพื่อศึกษาดูงาน

(11 พ.ย. 2563)
อ่าน 670 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ  แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และ   กรอบแนวคิดและระบบตัวชี้วัดเกี่ยวกับเมืองหลากหลายมิติ 

(10 พ.ย. 2563)
อ่าน 1130 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. หารือร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมสร้าง  ห้องเรียน SDGs

(9 พ.ย. 2563)
อ่าน 967 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 24 (24th GMS Ministerial Conference) ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS)  ผ่านระบบการประชุมทางไกล

(6 พ.ย. 2563)
อ่าน 2255 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ฯ ร่วมประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 27 แผนงาน IMT-GT  หารือรับมือผลกระทบจาก COVID-19 

(5 พ.ย. 2563)
อ่าน 1127 ครั้ง
not insert alt on tag images

การนำเสนอรายงานสถานการณ์ความยากจนปี 2562

(3 พ.ย. 2563)
อ่าน 8917 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดกฐิน ณ วัดไผ่โสมนรินทร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

(27 ต.ค. 2563)
อ่าน 1084 ครั้ง
not insert alt on tag images

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรร่วมกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

(16 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

การประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

(15 ต.ค. 2563)
อ่าน 1353 ครั้ง
not insert alt on tag images

อดีตปลัด พม. รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมองจากเลขาธิการ สศช.

(15 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

ทีมบูรณาการกลางจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน ภายใต้ ก.บ.ภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(14 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

(13 ต.ค. 2563)
อ่าน 864 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและขนส่งสินค้า (กบส.) ครั้งที่ 1/2563

(12 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ ชี้ ปัญหาเศรษฐกิจไทย มั่งคั่งแต่ไม่เติบโต กระตุ้น  สภาพัฒน์ ระดมสมองมองอนาคต-สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

(9 ต.ค. 2563)
อ่าน 1367 ครั้ง
not insert alt on tag images

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร อดีตเลขาธิการสภาพัฒน์รับมอบบัตรประจำตัววุฒิอาสาธนาคารสมอง

(6 ต.ค. 2563)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถอดบทเรียนการบริหาร จัดการชุมชนท้องถิ่นบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(6 ต.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!