logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม และเครื่อง LCD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 เม.ย. 2561)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม เครื่องถ่ายเอกสาร และจอ LCD สำหรับโครงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การประชุมระดับผู้ประสานงานโครงการภายใต้กรอบแผนงาน JDS ครั้งที่ 4 

(20 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking for Public Sector Innovation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสายงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 4/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(19 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือสำหรับบริการของห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(10 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบควบคุมสาธารณูปโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 เม.ย. 2561)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(9 เม.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2561

(9 เม.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 [128] 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!