logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและวางระบบเชื่อมโยงการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เชิงพื้นที่ (AREA BASED) ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก

(22 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

(21 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชฯ

(20 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รายงานการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชุมพร-ระนอง และพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชฯ

(20 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีคัดเลือก

(18 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ booklet ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนระดับต่างๆ สำหรับงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ (BIG BANG อนาคตไทย อนาคตเรา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(13 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ (BIG BANG อนาคตไทย อนาคตเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 69 ประจำปี 2562

(13 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร ๕ และอาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.พ. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 [122] 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!