no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดเชียงใหม่

(22 ธ.ค. 2564)
อ่าน 155 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดลำปาง

(22 ธ.ค. 2564)
อ่าน 28 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดลำพูน

(22 ธ.ค. 2564)
อ่าน 88 ครั้ง
not insert alt on tag images

เครือข่ายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลร่วมระดมความคิดเห็น ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

(21 ธ.ค. 2564)
อ่าน 948 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมหารือเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเรื่องการเตรียมพร้อมรองรับการพัฒนาเส้นทางรถไฟ ไทย - ลาว - จีน 

(21 ธ.ค. 2564)
อ่าน 39 ครั้ง
not insert alt on tag images

สื่อมวลชนให้ความสำคัญแนวทางการพัฒนาประเทศร่วมเสนอความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 

(20 ธ.ค. 2564)
อ่าน 69 ครั้ง
not insert alt on tag images

อดีตผู้บริหารสภาพัฒน์ระดมความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  

(17 ธ.ค. 2564)
อ่าน 134 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

(16 ธ.ค. 2564)
อ่าน 159 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

(16 ธ.ค. 2564)
อ่าน 174 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดเชียงราย

(15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 89 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ภาคเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดน่าน

(15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 111 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

(15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 79 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และตอนบน

(15 ธ.ค. 2564)
อ่าน 126 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มนักวิชาการและสถาบันการศึกษา

(14 ธ.ค. 2564)
อ่าน 133 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดพะเยา

(14 ธ.ค. 2564)
อ่าน 59 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

(13 ธ.ค. 2564)
อ่าน 136 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดสุโขทัย

(9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 69 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

(9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 81 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดพิษณุโลก

(9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 96 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

(9 ธ.ค. 2564)
อ่าน 54 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!