no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

สศช. จัดการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็น เรื่อง (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ….

(16 เม.ย. 2564)
อ่าน 3141 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส) จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล

(16 เม.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มเยาวชน

(9 เม.ย. 2564)
อ่าน 2432 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

(9 เม.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นกรอบแผนฯ 13  กลุ่มเฉพาะ ด้านผู้สูงอายุ

(8 เม.ย. 2564)
อ่าน 1682 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

(6 เม.ย. 2564)
อ่าน 899 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(2 เม.ย. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ระดมความคิดเห็นนักวิชาการและสถาบันการศึกษา ต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(2 เม.ย. 2564)
not insert alt on tag images

เวทีทิศทางอนาคตประเทศ ครั้งแรก ระดมความคิดต่อร่างกรอบแผนฯ 13

(2 เม.ย. 2564)
อ่าน 848 ครั้ง
not insert alt on tag images

วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดนิทรรศการในการประชุม 20 ปีธนาคารสมอง และระดมความเห็นต่อกรอบแผนฯ 13

(2 เม.ย. 2564)
อ่าน 896 ครั้ง
not insert alt on tag images

ประธานสภาพัฒน์เป็นประธานเปิดเวทีระดมความคิดกรอบแผนฯ 13  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(1 เม.ย. 2564)
อ่าน 635 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข ณ  ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

(1 เม.ย. 2564)
อ่าน 920 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จับมือสื่อมวลชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(31 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สศช. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(31 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) กลุ่มภาคเอกชน

(30 มี.ค. 2564)
อ่าน 1578 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

(29 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

(29 มี.ค. 2564)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดกรอบแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

(29 มี.ค. 2564)
อ่าน 1038 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมหารือผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

(26 มี.ค. 2564)
อ่าน 1321 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐ ต่อกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

(24 มี.ค. 2564)
อ่าน 1241 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!