logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 ส.ค. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนกรกฎาคม 2562

(31 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตรเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติภารกิจตามข้อสั่งการของ กพข. และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่บุคลากรของ สศช.

(30 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อข้อมูล Real Estate Index โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรม SPSS สำหรับใช้ในภารกิจของสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำวีดิทัศน์ (VDO Presentation) แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับรายได้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Cluster : NeEC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

(26 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องถ่ายภาพ ยี่ห้อ Sony รุ่น A7 Mark II พร้อมเลนส์และแฟลช     รหัสครุภัณฑ์ สศช. ๗๐๖-๐๒๓๕/๒๕๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ พ.ศ. 2560

(26 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือและไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบ พร้อมติดตั้งทดสอบระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สพน. ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกอบการสัมมนาของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน

(19 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต แผนงาน IMT-GT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(19 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ค. 2562)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน ๑๐ คัน และรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) จำนวน ๓ คัน ประจำส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.)

(19 ก.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!