logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(14 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง FAX

(14 มิ.ย. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่ารถโดยสาร จำนวน 3 คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 4 คัน

(14 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ เดือนมิถุนายน  2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสหนึ่ง ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรก ปี 2561 และแนวโน้มปี 2561

(12 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 3/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจข้อมูลโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการเพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2558 ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 มิ.ย. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(12 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกาวยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการลงทุน ครั้งที่ 4/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 มิ.ย. 2561)

ประกาศยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี โดยวิธีคัดเลือก

(7 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งถังดักไขมัน

(6 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมลิฟต์ อาคาร 5 และอาคาร 6

(6 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 [120] 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!