logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 6/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 มิ.ย. 2561)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำริบบิ้นพิมพ์ชื่อสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมอุปกรณ์ห้องประชุมสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 มิ.ย. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนารายภาคระยะ 20 ปี

(21 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ มีตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF จำนวน 145 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มิ.ย. 2561)

ประกาศราคากลาง การซื้อข้อมูล Bloomberg Professional โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 มิ.ย. 2561)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(18 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร วารสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนมิถุนายน 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูเข้า-ออกสำนักงานฯ

(15 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร และพิมพ์เอกสาร  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มิ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Flash Drive) สำหรับบรรจุข้อมูลการประชุมของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มิ.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 [119] 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!