logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างพิมพ์ booklet ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติกับแผนระดับต่างๆ สำหรับงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ (BIG BANG อนาคตไทย อนาคตเรา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(13 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งผู้เข้าร่วมงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติ (BIG BANG อนาคตไทย อนาคตเรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวัสดุอุปกรณ์ในพิธีสงฆ์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 69 ประจำปี 2562

(13 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับโครงการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรมครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร ๕ และอาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 ก.พ. 2562)

ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(5 ก.พ. 2562)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

(5 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ก.พ. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC และองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆ

(1 ก.พ. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนมกราคม 2562

(31 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะราคาซ่อมฝ้าเพดานฯ 

(31 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง เลขา ลศช.

(31 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบประมวลผลตารางอุปสงค์และอุปทานของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

(31 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4-2561

(30 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมหน้าต่างบานเลื่อนและ Flasing

(30 ม.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (FIRE PUMP)

(30 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 [117] 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!