logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ส.ค. 2561)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร จำนวน ๓ คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27 ส.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(27 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเก้าอี้นวมภายในอาคารสุริยานุวัตร

(27 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 4 จำนวน 2 ตัว

(27 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร/เช่าเครื่องรับโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมละอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง การประเมินผล สัมฤทธิ์ในการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบัญชีภาคสถาบันครัวเรือนตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ. 2008 โดยวิธีคัดเลือก

(24 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกรกฎาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ส.ค. 2561)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(22 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ส.ค. 2561)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่ารถโดยสาร จำนวน ๓ คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์วารสารเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ส.ค. 2561)

โครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

(21 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง การประกวดราคาเช่ารถโดยสาร จำนวน ๓ คัน และรถนั่งส่วนกลาง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 [113] 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!