logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตถุงผ้าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ส.ค. 2561)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช.

(30 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 ส.ค. 2561)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 22 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 ส.ค. 2561)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(30 ส.ค. 2561)

ราคากลางการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(30 ส.ค. 2561)

ประกาศเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 4 และพื้นที่ต่อเนื่อง

(30 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

(29 ส.ค. 2561)

เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของ สศช.  จำนวน 9 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 9 อัตรา ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

(29 ส.ค. 2561)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้า และสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –

(29 ส.ค. 2561)

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง การประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศราคากลางในการจ้างที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

(29 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและแก้ไขระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเกจวัดความดันของถังดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ส.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ส.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 [112] 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!