logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทาสีผนังอาคาร ๓ อาคาร ๕ และอาคาร ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กทว.)

(9 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างออกแบบและจัดทำวีดิทัศน์ (VDO Presentation) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารจากเอกชนเพื่อรับรองผู้เข้าร่วมจัดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การประชุมระดับสูงอาเซียนด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายฉากประกอบเวที และป้ายฉากถ่ายรูป สำหรับการประชุมระหว่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมวาล์วฉากหัวจ่ายน้ำดับเพลิง (Angle Valve) และสายฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ หัวข้อ  พัฒนาพื้นที่ไทย : ก้าวไกล เชื่อมโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.ย. 2562)

ประกาศราคากลาง โครงการจ้างออกแบบและจัดทำวีดิทัศน์ (VDO Presentation) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI ® สำหรับบุคลากรสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กขส.)

(2 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนอของประเทศไทย ปี 2556-2560

(2 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ย. 2562)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการจ้างออกแบบและจัดทำวีดิทัศน์ (VDO Presentation) เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานภายใต้กลไกคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

(2 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 [111] 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!