logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อกลุ่มงานพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(26 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(26 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่ออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน (กทว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์รูปเล่มเอกสาราแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับปรับปรุง) และเอกสารประกอบแผนแม่บทฯ 

(23 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์เชิงลึกประกอบการจัดทำข้อเสนอรายงานนโยบายเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๖ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในวาระที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปค ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

(23 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน สพน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อม่านและสติ๊กเกอร์ฝ้าพร้อมติดตั้ง อาคาร ๔ ชั้น ๑ ๔ ๕ และอาคาร ๒ ชั้น ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดราชบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สพน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อการต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(20 ก.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!