logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและเอกสารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง โดยวิธีฉพาะเจาะจง

(30 พ.ค. 2562)

จ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องน้ำชายและผนังกระเบื้องห้องน้ำชายและหญิง อาคาร 6 ชั้น 5

(29 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายถังดักไขมัน พร้อมติดตั้งไปยังบริเวณด้านหลังห้องทำงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง

(27 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมโช้คอัพประตูทางเข้า-ออก ห้องฝ่ายพัสดุ อาคาร ๖ ชั้น ๑โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล และก๊าซ NGV สำหรับโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน และปรับแผนระดับต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง

(22 พ.ค. 2562)

จัดจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสารสำหรับใช้ในการจัดประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ในการเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อใช้เดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

(21 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 [108] 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!