logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะจุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 18 เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 

(11 มิ.ย. 2562)

ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณผ่าน Web Application และ Mobile Application 

(10 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับรองเลขาธิการฯ จำนวน ๒ คัน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพับขาคู่อเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดนิทรรศการ Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำนิทรรศการความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบการจัดงาน Open House การขับเคลื่อนการนำใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน&nbs

(7 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์และโปสเตอร์ (poster) เพื่อเผยแพร่การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC)

(6 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกระเบื้องปูพื้นถนน ซ่อมแซมพื้นถนน และรื้อกำแพงใต้อาคาร ๕ และทำท่อระบายน้ำทิ้งใหม่

(5 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๒ และแนวโน้มปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มิ.ย. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนพฤษภาคม 2562

(31 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์

(31 พ.ค. 2562)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณผ่าน Web Application และ Mobile Application ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(31 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 พ.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 พ.ค. 2562)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อข้อมูล Bloomberg ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

(31 พ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!