logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561ของ สศช.  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการฝึกอบรมและประกวดสื่อมัลติมีเดีย หัวข้อ  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการสร้างและพัฒนาคนในอนาคต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตต้นแบบการ์ดเกมสอนการเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขับเคลื่อนการใช้คู่มือแนวทางการวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Analysis RIA) ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติห้อง Data Center จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ วารสารบนเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

(21 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580 สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ย. 2561)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(21 ก.ย. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมลิฟต์โดยสารอาคาร 4 ด้านขวา

(21 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรทักษะการเขียนหนังสือราชการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการ

(20 ก.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ Bangkok Post และหนังสือพิมพ์ The Nation สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 [107] 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!