logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Scanner

(25 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

(25 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายหน้าห้อง ลศช. ชื่อกอง/ฝ่าย/กลุ่ม และศูนย์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโช๊คอัพประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม Mixer 

(23 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 39 รายการ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(20 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์เอกสาร ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2562 

(20 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร ดัชนีความก้าวหน้าของคน ประจำปี 2562

(20 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอักษรสแตนเลสแฮร์ลาย ป้ายทองเหลืองกัดกรดลงสี ป้ายโลโก้อคริลิคใส และงานรื้อถอนป้ายสีดำและคอมโพสิตพร้อมทั้งนำไปทิ้งและติดตั้งซ่อมแซมคอมโพสิตใหม่ (ด้านถนนกรุงเกษม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายหินแกรนิต แกะสลักตัวอักษร (ด้านถนนหลานหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุคงทน และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 [106] 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!