logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับการจัดประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนแบบบูรณาการ ณ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ 10/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการอบรมและประกวดผลงานเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 พ.ย. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี จำนวน 3 คัน ประจำสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(8 พ.ย. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตามประเมินผลตามยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(8 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง

(6 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซักผ้าคลุมโต๊ะและและผ้ามคลุมเก้าอี้ห้องประชุม

(6 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Be Proactive Mindset The power of effectiveness โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการฝึกอบรมและประกวดออกแบบคาแรคเตอร์ไลน์สติ๊กเกอร์ หัวข้อ  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กับอนาคตดีดีของคนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 พ.ย. 2561)

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานฯ (ส่วนกลาง และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒&nbs

(2 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องถวายสักการะ ดอกไม้ หนังสือเอกสารสำหรับจัดกิจกรรมการฝึกอบรมรู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข ครั้งที่ 4 เรื่อง  ฟังเทศน์ ฟังธรรม ในวันพระ และเป็นเครื่องถวายสักการะเจ้าพระคุณสมเ

(1 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฝารองนั่งโถสุขภัณฑ์ เพื่อเปลี่ยนในห้องน้ำหญิง อาคาร 5 ชั้น 2  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 พ.ย. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายครภัณฑ์สำนักงาน

(1 พ.ย. 2561)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนตุลาคม 2561

(31 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(31 ต.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data)  มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(31 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 [105] 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!