logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณ ผ่าน Web Application โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก  เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม และพื้นที่เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง/จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม/เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นภาคเหนือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารหอประชุมสุริยานุวัตร

(9 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือชุด Towards ๒๐๕๐ : Megatrends in Industry, Politics and the Global Economy โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.ค. 2562)

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล, ก๊าซ NGV/เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการและระดมความคิดเห็น  (ร่าง) กรอบนโยบายและย

(5 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเกย์วัดความดันถังดับเพลิงและเติมน้ำยาเคมี

(5 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี

(5 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์

(3 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไมโครโฟน (ไมค์หนีบปกเสื้อ) ห้องประชุม 

(1 ก.ค. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนมิถุนายน 2562

(28 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ป้ายเวทีการแถลงข่าวผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 [104] 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!