logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารภาษาอังกฤษ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารแผ่นพับแผนที่ความคิด (Mind Map) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อประกาศลงราชกิจจานุเบกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพัดลมห้องหมวดรถยนต์

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย่้ายครุภัณฑ์สำนักงานและเอกสาร

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศราคากลาง งานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน โดยวิธีคัดเลือก 

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย

(19 ต.ค. 2561)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(18 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าอุปกรณ์ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ (เครน) สำหรับถ่ายทอดสดการประชุมประจำปี 2561 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ พร้อมคนขับ จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับท่าน ลศช. และห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนตุลาคม 2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล/เช่าห้องประชุม สำหรับโครงการสัมมนาทางวิชาการสายงานเศรษฐกิจประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ต.ค. 2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ในการส่งเสริมคุณธรรม หัวข้อ พัฒนาดัชนีชี้วัดพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 ต.ค. 2561)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนสิงหาคม 2561

(12 ต.ค. 2561)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนเมษายน 2561

(12 ต.ค. 2561)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนมิถุนายน 2561

(12 ต.ค. 2561)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนพฤษภาคม 2561

(12 ต.ค. 2561)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนกันยายน 2561

(12 ต.ค. 2561)

สรุปการจัดซื้อจัดจ้างที่ปรึกษา ปีงบประมาณ 2561 รายเดือน - เดือนกรกฎาคม 2561

(12 ต.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 [102] 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!