logo
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน RSS

ประกาศรับสมัครงาน RSS

กำหนดวัน เวลา และสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จว

(15 ต.ค. 2551)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ประจำปี 2551

(30 ก.ค. 2551)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน

(8 พ.ค. 2551)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ

(8 พ.ค. 2551)

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคาระห์นโยบายและแผน3-5 หรือ6ว.

(8 พ.ค. 2551)

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน 4 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(8 พ.ค. 2551)

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

(31 ม.ค. 2551)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าท

(18 ธ.ค. 2550)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีนบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

(18 ธ.ค. 2550)

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(18 ธ.ค. 2550)

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

(18 ธ.ค. 2550)

เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนศึกษา และทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2550 ของ สศช.

(10 ก.ย. 2550)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการมารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(10 ก.ย. 2550)

ผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 และตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.

(30 พ.ย. 2549)

แก้ไขประกาศการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3-4

(13 ต.ค. 2549)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!