logo
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน RSS

ประกาศรับสมัครงาน RSS

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน สศช.

(25 ส.ค. 2552)

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิ

(11 ส.ค. 2552)

รัับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(13 ก.ค. 2552)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(19 พ.ค. 2552)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

(25 มี.ค. 2552)

รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปีบัญชี 2552 และ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สศช. สำหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2552

(12 ม.ค. 2552)

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสัมภาษณ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการทั่วไป

(8 ธ.ค. 2551)

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการเลือกสรรกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

(20 พ.ย. 2551)

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จวค. 4 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4

(5 พ.ย. 2551)

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จวค. 4 และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4

(21 ต.ค. 2551)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จว

(15 ต.ค. 2551)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)ประจำปี 2551

(30 ก.ค. 2551)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน

(8 พ.ค. 2551)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ

(8 พ.ค. 2551)

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคาระห์นโยบายและแผน3-5 หรือ6ว.

(8 พ.ค. 2551)

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคาระห์นโยบายและแผน 4 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(8 พ.ค. 2551)

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 4

(31 ม.ค. 2551)

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าท

(18 ธ.ค. 2550)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบีนบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

(18 ธ.ค. 2550)

รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(18 ธ.ค. 2550)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!