no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

ภาวะสังคมไทยไตรมาสสาม ปี 2565

(14 ธ.ค. 2565)
not insert alt on tag images

สศช. จัดหลักสูตร STRONG NESDC ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

(10 ธ.ค. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก  เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดนครปฐม

(9 ธ.ค. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมระดับรัฐมนตรี แผนงาน GMS ครั้งที่ 25 (The 25th GMS Ministerial Conference)

(8 ธ.ค. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนฯ 13 ครั้งที่ 2

(7 ธ.ค. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

(5 ธ.ค. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

ประธาน สศช. รับมอบทุนสนับสนุนโครงการของมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต

(2 ธ.ค. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

คณะกรรมการบริหารองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF Executive Board) เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสภาพัฒน์ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

(25 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. ปาฐกถาพิเศษ  เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย 2023 ในงานสัมมนา Wealth Forum ลงทุนอย่างไรให้รวย ปี 3

(24 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(24 พ.ย. 2565)
not insert alt on tag images

สศช. จัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ประเด็น ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (Transit Oriented Development: TOD) ภายใต้โครงการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)

(22 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สามของปี 2565 และแนวโน้มปี 2565 - 2566

(21 พ.ย. 2565)
not insert alt on tag images

ประธานสภาพัฒน์และรองประธานสภาที่ปรึกษาของเกาหลี หารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ

(14 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

(14 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง บทบาทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(11 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 14 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (The 14th IMT-GT Summit)

(11 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมกับ UNIDO เปิดโครงการ Partnership for Action on Green Economy ในประเทศไทย (PAGE in Thailand Launch Event)

(10 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ร่วมชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่องรามเกียรติ์ ตอน  สะกดทัพ

(9 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง บทบาทภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

(8 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ร่วมทอดกฐิน ณ วัดท่ากระชับ (วัดป่า) จังหวัดนครปฐม

(7 พ.ย. 2565)
อ่าน 0 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!