no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี สู่การปฏิบัติ

(27 ก.พ. 2566)
not insert alt on tag images

สศช. และ ธนาคารโลก ร่วมหารือเกี่ยวกับผลการศึกษาเรื่อง ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และการจ้างงานในประเทศไทย  Thailand Poverty, Inequality and Jobs Report

(24 ก.พ. 2566)
อ่าน 370 ครั้ง
not insert alt on tag images

รองประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าพบรองเลขาธิการ สศช.  เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือ เพื่อการ พัฒนาของธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) กับประเทศไทย

(23 ก.พ. 2566)
อ่าน 342 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ เปิดเวที  ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากรภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13 ณ จังหวัดขอนแก่น

(23 ก.พ. 2566)
อ่าน 365 ครั้ง
not insert alt on tag images

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของ สศช.

(22 ก.พ. 2566)
not insert alt on tag images

NESDC Social Forum 2023: Together We Thrive … ก้าวสู่สังคมไทยที่  อยู่เย็น อยู่เป็น และอยู่สุข

(21 ก.พ. 2566)
อ่าน 349 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ

(20 ก.พ. 2566)
อ่าน 245 ครั้ง
not insert alt on tag images

เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2565 และแนวโน้มปี 2566

(17 ก.พ. 2566)
not insert alt on tag images

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ปีที่ 73

(17 ก.พ. 2566)
อ่าน 308 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามโครงการภายใต้แผนงาน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดอุดรธานี

(16 ก.พ. 2566)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมปฐมนิเทศ โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

(16 ก.พ. 2566)
อ่าน 271 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามโครงการภายใต้แผนงาน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง

(15 ก.พ. 2566)
อ่าน 281 ครั้ง
not insert alt on tag images

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ด้านวิชาการ กฎหมาย และการบูรณาการแผนงานโครงการ (อ.ก.น.บ. วิชาการฯ) ครั้งที่ 1/2566

(10 ก.พ. 2566)
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์จัดเวทีสัมมนา  แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ

(10 ก.พ. 2566)
อ่าน 367 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์เปิดเวที  ร่วมคิด ร่วมสร้าง ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชากร ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนฯ 13 ณ จังหวัดเชียงใหม่

(10 ก.พ. 2566)
อ่าน 328 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมการประชุม Meeting of Civil Registrars in South-East Asia เตรียมจัดตั้งเครือข่ายทะเบียนราษฎรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(9 ก.พ. 2566)
อ่าน 288 ครั้ง
not insert alt on tag images

การติดตามโครงการภายใต้แผนงาน สร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ  จังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก

(8 ก.พ. 2566)
อ่าน 236 ครั้ง
not insert alt on tag images

สภาพัฒน์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การวิเคราะห์สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"

(8 ก.พ. 2566)
อ่าน 244 ครั้ง
not insert alt on tag images

ประธาน JETRO Bangkok เข้าพบเลขาธิการ สศช. และรายงานผลการสำรวจแนวโน้มทางเศรษฐกิจ ของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย ประจำครึ่งปีหลัง พ.ศ. 2565 

(7 ก.พ. 2566)
อ่าน 220 ครั้ง
not insert alt on tag images

สศช. จัดเวทีสัมมนา  แนวทางการขับเคลื่อนแผนาฯ 13 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 ภาคใต้ชายแดน

(7 ก.พ. 2566)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!