logo
หน้าหลัก >> ประกาศรับสมัครงาน RSS

ประกาศรับสมัครงาน RSS

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน)  และเลื่อนการประกาศวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อ

(20 มี.ค. 2563)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(16 มี.ค. 2563)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(2 มี.ค. 2563)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(23 ธ.ค. 2562)
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ใน สศช. (18 ธ.ค. 2562)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)  และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

(2 ธ.ค. 2562)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการพิเศษ

(28 พ.ย. 2562)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง

(28 พ.ย. 2562)

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (คนพิการ) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(22 พ.ย. 2562)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (คนพิการ)

(7 พ.ย. 2562)

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน

(16 ต.ค. 2562)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

(27 ก.ย. 2562)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

(28 ส.ค. 2562)

การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) ในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(7 ส.ค. 2562)

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(4 ก.ค. 2562)

ผลการคัดเลือกบุคคลจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

(28 มิ.ย. 2562)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(13 มิ.ย. 2562)
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (4 มิ.ย. 2562)

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(31 พ.ค. 2562)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

(11 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!