logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการทำความสะอาด รวมทั้งดูแลต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2563

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศราคากลาง เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 10 คัน และรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) จำนวน 3 คัน ปรำส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.)

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศราคากลาง เช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และเช่าโครงข่ายสื่อสารเพื่อเชื่อมโยง ระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศราคากลาง จ้างต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์บนระบบเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กมส.)

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าบริการ Web Line ชื่อกลุ่มไลน์ Line official Account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2562)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(25 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Scanner

(25 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

(25 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายหน้าห้อง ลศช. ชื่อกอง/ฝ่าย/กลุ่ม และศูนย์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(24 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนโช๊คอัพประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม Mixer 

(23 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 [94] 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!