logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. (ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน, ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

(24 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างส่งเอกสารวาระการประชุม กก.สศช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอภิธานศัพท์ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสารและป้ายคล้องกระเป๋าสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

(19 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า

(19 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่ง

(18 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์สำนักงาน และเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 เม.ย. 2562)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณผ่าน Web Application และ Mobile Application ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

(11 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตราสัญลักษณ์สำนักงานฯ

(10 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคงทน

(10 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(9 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอาคาจ้างพิมพ์หนังสือรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2560

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

(5 เม.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 เม.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!