logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสารสำหรับใช้ในการจัดประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๔

(1 ต.ค. 2562)

สัญญาและข้อตกลงประจำปีงบประมาณ 2562  เดือนกันยายน 2562

(30 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสำนักงาน สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก อาคารสำนักงาน สพอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร (ส่วนกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 10 คัน และรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) จำนวน 3 คัน ประจำส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.)

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการวงจรสื่อสารชนิดใยแก้วนำแสงและการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (Internet Corporate Users) และเช่าโครงข่ายสื่อสารข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง สศช. ส่วนกลาง กับสำนักงานภาค

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone 

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดแมลง รวมทั้งกำจัดหนู 

(27 ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 9 อัตรา

(27 ก.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 [92] 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!