logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างการตระหนักรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือของห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(23 เม.ย. 2563)

ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(23 เม.ย. 2563)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงบ้านพักผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(23 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(22 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 เม.ย. 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ ไตรมาส 2 (มกราคม – มีนาคม 2563) ของ สพน.

(21 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   ซื้อของที่ระลึก/เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับการจัดประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ครั้งที่ ๑๓ แผนงาน IMT-GT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(20 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง (กศว.) 

(20 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบ JOCKEY PUMP

(20 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีคัดเลือก

(17 เม.ย. 2563)

ประกาศราคากลางการซื้อข้อมูล Global Trade Atlas

(14 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(13 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ อาคาร 6 ชั้น 1

(9 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา    จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ และ อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(7 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 เม.ย. 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้อมูล Global Trade Atlas ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(7 เม.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(3 เม.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 [91] 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!